Politikker

Bornholmske institutioner, offentlige såvel som private, skal følge politisk fastsatte drift-og udviklingsmål. For 2008 er disse:

Implementering af politik for sund kost, bevægelse og udelæring Implementering af politik mod mobning Implementering af rusmiddelpolitik Tværfaglig politik - overgang mellem hjem/dagpasning og dagpasning/skole (1.januar 2009)

Nedenfor beskrives hvordan disse politikker overholdes fra et bestyrelsesniveau.

Politik mod mobning vil i Løvfrøen-Nylars blive håndteret under ”social kompentance” og indgå i læreplanerne. Undgå mobning er fra bestyrelsen synsvinkel et spørgsmål om et åbent sind og dermed accept af andre mennesker.

Rusmidler Der nydes ikke rusmidler på matriklen. Dette hverken i dagligdagen eller til fest. Kun ved helt specielle lejligheder kan bestyrelsen beslutte at tilsidesætte af denne politik. Børn afleveres ikke til "påvirkede" forældre eller pårørende.

Politik for sund kost, bevægelse og udelæring Dette område falder meget naturligt ind i løvfrøens-Nylars' koncept, da der netop er fokus på natur og musik.

Med hensyn til Tværfaglig politik - overgang mellem hjem/dagpasning og dagpasning/skole (Til implementering 1 januar 2009) vil der forsat være et tæt samarbejde mellem den skoleklare aldersgruppe i Løvfrøen-Nylars og gruppen i Vestermarie Børnehus og Vestermarie Skole. Herudover samarbejdes der naturligvis med forældrene og dagplejemødre i området bydes altid velkommen.

Løvfrøen-Nylars | CVR: 31448085 | Bøgevej 11, Nylars, 3720 Aakirkeby  | Tlf.: 5697 1363 | info@lovfroen-nylars.dk