Løvfrøen-Nylars's personale

Leder Lisbet Werenberg
Lisbeth Viborg
Souschef Lisbeth Viborg
Kathrine Engell Elfang
Kathrine Engell Elfang
Pædagog hos haletudserne
Dorthe Vang Rask
Pædagog hos sommerfuglene
 
Gitte Sørensen
Medhjælper hos sommerfuglene
 
 
Tina Mogensen
Pgu hos haletudserne
 
 
Løvfrøen-Nylars | CVR: 31448085 | Bøgevej 11, Nylars, 3720 Aakirkeby  | Tlf.: 5697 1363 | info@lovfroen-nylars.dk