Konceptet bag Løvfrøen-Nylars

Konceptet bag Løvefrøen-Nylars arbejder ud fra 3 hovedtemaer/redskaber:
Natur, Musik og Kreativitet.

Tankerne bag de tre hovedtemaer er:

NaturNatur

Vi har det lige uden for døren, det skal nydes, leges i og leges med, opdages og i forhold til aldersgruppen - også forstås og værnes om - vi er en del af det.

MusikMusik

Lyd, rytme og bevægelse. Vi vil arbejde med musik som en sanselig udtryksform, til nydelse, oplevelse, læring samt motorisk- og sproglig stimulering.

KreativitetKreativitet

Med temaet kreativitet ligges vægt på den skabende kraft og det åbne sind. Til udfoldelse og udtryk af ideer og oplevelse og ikke mindst motorisk og sanselig stimulering

Det vil endvidere være ”energien” mellem temaerne der skaber rammen for Løvfrøen-Nylars.

De 3 temaer vil blive konkretiseret, således forældre vil kunne se og børn opleve at temaerne anvendes i hverdagen.

Skulpturparken!

I sommeren 2008 indvigede vi vores skulpturpark, (billede) And med ællinger, Arnager strandsten. Krøllebøllerne 2008

Løvfrøen-Nylars | CVR: 31448085 | Bøgevej 11, Nylars, 3720 Aakirkeby  | Tlf.: 5697 1363 | info@lovfroen-nylars.dk