Bestyrelsen

Bestyreslen består af:

 
Formand:
Katrine Brandt  
 
Næstformand:
Sanne Landin
 
Medlem:
Julia Dolleris
Lars Tolstrup
Susanne Brandt Hansen
Diana Christoffersen
 
 
Personale representant:
Lisbet Werenberg
 
 
Personale suppleant:
Dorthe Vang Rask
 
 
Sekretær:
LIsbet Werenberg

Den årlige generalforsamling afholdes i maj måned.

Vedtægter

Løvfrøen-Nylars | CVR: 31448085 | Bøgevej 11, Nylars, 3720 Aakirkeby  | Tlf.: 5697 1363 | info@lovfroen-nylars.dk