Aktiviteter hos Løvfrøen-Nylars

Der er de planlagte og så er der dem der opstår og skal gribes...

udendørs aktiviteterHver måned udarbejds en ny månedsplan, med de kommende aktiviteter. Dette kan være ture ud af huset eller specielle temaaktiviteter. Aktiviteterne er ofte opdelt for vuggestuebørnene, som kaldes Haletudser og de mindste børnehavebørn, der hedder Sommerfugle og de største børnehavebørn, der hedder Mariehøns.

Sommerfuglene har fast turdag om torsdagen og Mariehønsene har fast turdag om mandagen og onsdagen. I vinterhalvåret mødes Mariehønsene med de største børn fra Vestermarie Børnehus i Nyvest hallen - Og gir' den gas.

AktiviteterHerudover vil der være faste aktiviteter, som gennemføres hver dag og vil tage udgangspunkt i det niveau som børnene er på. Om fredagen er der fællessamling, hvor alle børn og voksne er samlet.

Løvfrøen-Nylars | CVR: 31448085 | Bøgevej 11, Nylars, 3720 Aakirkeby  | Tlf.: 5697 1363 | info@lovfroen-nylars.dk